Spójny, optymalny układ komunikacyjny miasta w horyzoncie czasowym 2030 – chronologia działań

Zlecający: 

Miasto Gorzów Wielkopolski

Województwo: 
Pełny tytuł: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju układu komunikacyjnego miasta. Etap 4 Spójny, optymalny układ komunikacyjny miasta w horyzoncie czasowym 2030 – chron
Zakres opracowania: