Analiza prawno-ekonomiczna modelu organizacji komunikacji miejskiej w Świdnicy

Zlecający: 

Gmina Miasto Świdnica

Województwo: 
Wielkości - zakres: