Projekt linii 7 – modernizacja linii tramwajowej we Wrocławiu pod kątem uatrakcyjnienia dla pasażerów