Kompleksowa ekspertyza dotycząca samodzielnego prowadzenia komunikacji miejskiej przez Miasto i Gminę Olkusz

Zlecający: 

Gmina Olkusz

Województwo: 
Wielkości - zakres: