Badania wielkości popytu na liniach Miejskiej Komunikacji Samochodowej na terenie gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno

Zlecający: 

Gmina Miasto Krosno

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
„Wielkość popytu na usługę komunikacji miejskiej w Krośnie i gminach ościennych wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług”